28.9.04

Bài thơ không biết tên

Đây là bài thơ Phước nghe thầy chủ nhiệm Lâm Hảo đọc trong một tiết sinh hoạt lớp năm 1995. Hồi ấy, Phước không hỏi tựa của bài thơ cũng như tác giả.Nếu ai biết tên của bài thơ và tác giả xin vui lòng cho biết!
Tôi có một tình yêu rất đượm nồng
Yêu người, yêu vật, lẫn non sông
Tình tôi chan khắp trong hoàn vũ
Chứ chẳng yêu riêng khách má hồng
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều
Hướng lòng phục vụ cho nhân loại
Sẽ gặp tình tôi trong khối yêu.

1 comment:

Tram Vo said...
This comment has been removed by a blog administrator.