28.9.04

Nhớ Nha Trang

Tôi trở lại nơi đây,
Nha Trang ơi! Miền trung nắng gió.
Cũng bãi cát dài và lặng lẽ cội thuỳ dương.
Hải âu ơi, chim bây về đâu?
Cánh buồm ơi, cánh buồm sẽ đậu ở nơi nào?
Nếu có về phía bên kia đại dương
Hãy chở dùm ngàn câu thương nhớ đến cùng em.
Tôi muốn thét cùng trùng dương, bão tố
Rằng tôi yêu em, yêu mãi trọn đời.

No comments: