23.11.08

Trao emAnh muốn trao em cả cuộc đời
Sợ rằng chẳng nhận, anh làm rơi
Cho nên chỉ trao em ánh mắt
Đã gói tình anh với vạn lời
(15/03/2007)

No comments: