28.9.04

Quê tôi

Quê tôi khuất luỹ tre làng
Có con lộ đá vắt ngang cánh đồng
Tứ bề biển lúa mênh mông
Mây trời một mảng trên không lửng lờ
Đàn cò dưới ruộng ngẩn ngơ
Đôi trâu gậm cỏ trên bờ thảnh thơi
Cánh diều no gió chơi vơi
Lá vàng trước ngõ đã rơi bao lần
Mưa rơi lớt phớt ngoài sân
Mấy chú ếch nhỏ kêu ngân ngoài đồng
Xa quê ai có nhớ không?
Riêng tôi nhớ lắm hằng mong trở về
Nổi buồn nối tiếp lê thê
Mong cho thứ bảy tôi về thăm quê.
Mỹ Hạnh (24/08/1995)

No comments: