6.9.09

Cây Khế

Khế này có ngọt có chua
Khế cho quả chín cho vừa tay chăm
Khế đà sai quả bảy năm
Khế nay trốc gốc khế nằm trơ cây
Khế kia nào biết nào hay
Khế ta lặng lẽ đợi tay vun bồi
Khế xưa khô héo hết rồi còn đâu?
Khế đau vì đã tình sâu với người!
06/09/2009
Cảm nhận từ bài thơ "Cây khế"

8.7.09

Tạm biệt anh

(Tặng anh TuấnTD)
Tôi không biết làm thơ nhưng cũng viết vội
Mấy dòng tâm sự tạm biệt anh
Dẫu mai anh ra Bắc
Tôi ngược phương Nam, nhớ bồi hồi
Ngày xửa ngày xưa cùng chung sức
Đưa thuyền ngược sóng rẽ ra khơi.
Thuyền ơi, thuỷ thủ ơi!
Tình này còn mãi! Mãi chơi vơi!