8.7.09

Tạm biệt anh

(Tặng anh TuấnTD)
Tôi không biết làm thơ nhưng cũng viết vội
Mấy dòng tâm sự tạm biệt anh
Dẫu mai anh ra Bắc
Tôi ngược phương Nam, nhớ bồi hồi
Ngày xửa ngày xưa cùng chung sức
Đưa thuyền ngược sóng rẽ ra khơi.
Thuyền ơi, thuỷ thủ ơi!
Tình này còn mãi! Mãi chơi vơi!