Showing posts with label Thơ Haiku. Show all posts
Showing posts with label Thơ Haiku. Show all posts

10.12.13

Kỷ niệm


Mái trường cũ rêu phong
Bóng xưa bỗng hoá thành ký ức
Kỷ niệm chở dòng sông.

28.11.13

Áo dài trắng


Photographer: Pham Tran Tony 

Nghĩa trang buồn vắng lặng.
Áo dài trắng quay gót.
Chiều đông.

Thuyền giấy


Thuyền giấy chở ước mơ
Dòng sông cạn, tình chờ trăm năm
Mãi chông chênh bóng thuyền

19.11.13

Đường Sài Gòn

Đường hai màu

Đường Sài Gòn hai màu
Nửa vàng đôi ta đã gặp nhau
Hạnh phúc màu đo đỏ