28.9.21

Tạm biệt ca sĩ Phi NhungMuốn viết chi đây một kiếp người
Trần gian nhẹ bước chị vui chơi
Câu ca dịu ngọt thầm dâng tặng
Mấy vạn tình thương để lại đời

Bát Nhã thuyền nay đã đến mời
Hồn về cực lạc chốn non phơi
An nhiên tự tại từ nay nhé
Bỏ hết ưu tư chốn cuộc đời