10.12.13

Kỷ niệm


Mái trường cũ rêu phong
Bóng xưa bỗng hoá thành ký ức
Kỷ niệm chở dòng sông.

Bài viết liên quan1 comment:

Unknown said...
This comment has been removed by a blog administrator.